Kết quả khảo sát Python developer 2020

written by HVN on 2021-02-26

Python Software Foundation và JetBrains đã công bố kết quả khảo sát hơn 28000 lập trình viên Python trên toàn cầu.

python

Những kết quả thú vị như việc Flask đứng trên Django về độ phổ biến, FastAPI dù lần đầu xuất hiện cũng đã leo lên vị trí thứ 3.

requests vẫn là thư viện phổ biến nhất của Python.

Xem đầy đủ tại link gốc: https://www.jetbrains.com/lp/python-developers-survey-2020/