Học lập trình Python tại Hà Nội lớp PyMi.vn khoá 14 (6/2017)

written by HVN on 2017-05-23

Khai giảng lớp học lập trình Python tại Hà Nội, 1/6/2017

Python call by gì?

written by HVN on 2017-05-31

call by reference hay call by value? và nếu bạn không hiểu tiêu đề này viết gì, thì nó giải thích cơ chế hoạt động khi gọi một function

Sắp xếp (sort) string Tiếng Việt

written by HVN on 2017-06-06

Làm sao để sắp xếp cho "Hưng Yên" đứng sau "Hải Dương"?

Đừng sudo, nếu không biết virtualenv

written by HVN on 2017-07-06

Nếu bạn gõ `sudo pip` để cài Python package, có thể bạn đã sai

Giải mã bí ẩn "system load" trên Linux

written by HVN on 2017-08-07

loadavg của hệ điều hành là gì, tính thế nào

Thử làm một "lập trình viên Odoo"

written by HVN on 2017-08-27

Nhật ký mấy tiếng thử làm lập trình viên Odoo - một trong những công việc Python được tuyển dụng nhiều (nhưng bèo) ở Việt Nam

Làm tròn hay làm méo?

written by HVN on 2017-09-21

Tại sao dùng hàm làm tròn (round) với 2.5 thì được 2, mà làm tròn 3.5 lại được 4?

Chạy Python web app

written by HVN on 2017-10-23

Đăng ký tài khoản và chạy Python web app miễn phí

Ai cũng có thể viết code ... tồi

written by HVN on 2017-11-15

Viết function thế nào? dùng kiểu dữ liệu gì?

Viết function trả về string là một ý tưởng tồi!

written by HVN on 2017-12-09

trừ khi function đó để xử lý string