Sắp xếp (sort) string Tiếng Việt

written by HVN on 2017-06-06

Làm sao để sắp xếp cho "Hưng Yên" đứng sau "Hải Dương"?

Đừng sudo, nếu không biết virtualenv

written by HVN on 2017-07-06

Nếu bạn gõ `sudo pip` để cài Python package, có thể bạn đã sai

Giải mã bí ẩn "system load" trên Linux

written by HVN on 2017-08-07

loadavg của hệ điều hành là gì, tính thế nào

Thử làm một "lập trình viên Odoo"

written by HVN on 2017-08-27

Nhật ký mấy tiếng thử làm lập trình viên Odoo - một trong những công việc Python được tuyển dụng nhiều (nhưng bèo) ở Việt Nam

Làm tròn hay làm méo?

written by HVN on 2017-09-21

Tại sao dùng hàm làm tròn (round) với 2.5 thì được 2, mà làm tròn 3.5 lại được 4?

Chạy Python web app

written by HVN on 2017-10-23

Đăng ký tài khoản và chạy Python web app miễn phí

Ai cũng có thể viết code ... tồi

written by HVN on 2017-11-15

Viết function thế nào? dùng kiểu dữ liệu gì?

Viết function trả về string là một ý tưởng tồi!

written by HVN on 2017-12-09

trừ khi function đó để xử lý string

Python bước sang tuổi 30!!!

written by HVN on 2021-02-21

python tuổi gì?

Kết quả khảo sát Python developer 2020

written by HVN on 2021-02-26

Flask trên đỉnh, FastAPI đang leo, Django no.2